Soutěž

VYHRAJTE ČTYŘI BURGERY A ŠŤAVNATÝ KOUSEK MASA NA SVÍČKOVOU! 

Znění a podmínky soutěže na našem FB profilu
Odpovězte do komentáře pod uveřejněným postem se soutěží správně na otázku: Proč se na svíčkovou omáčku dává brusinkový terč?

Soutěž běží od 27.8. do 10.9. 2022.

Výherce bude vylosován a vyhlášen na facebookovém profilu 11.9. 2022.

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností FB ani s ní spojena, Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

Podmínky FB soutěže: VYHRAJTE ČTYŘI BURGERY A ŠŤAVNATÝ KOUSEK MASA NA SVÍČKOVOU! 

dále jen „pravidla soutěže“

1.    Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Maso z pastvin s.r.o., Hradové Střimelice 38, Stříbrná Skalice 281 63, IČO: 14222281 (dále jen „Organizátor“).

2.    Termín a místo konání soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let žijící na území České republiky v termínu od 27. 8. 2022 do 10. 9. 2022.

3.    Jak se zúčastnit a vyhrát
Na facebookové stránce Maso z pastvin je umístěn příspěvek se zadáním, kde se můžete zúčastnit soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let, kteří si výhru mohou vyzvednout osobně u nás v bourárně v Hradových Střimelicích 38 nebo na našich dvou výdejních místech: Benešov – Garáž Kafe a Praha – Dejvický koloniál (výhru nemůžeme zavážet na adresu), a to tím, že odpoví na otázku pod příspěvkem. Ze správných odpovědí bude po skončení náhodně vylosován výherce, který získá výherní cenu. Vylosovaný výherce bude označen přímo na facebookových stránkách. V případě, že nás do týdne od uveřejnění jména nebude kontaktovat, výhra propadá.

4.    Zadání soutěže
1.    Vyhledejte na facebookových stránkách příspěvek „Dnes pro vás máme SOUTĚŽ o čtyři burgery a šťavnatý kousek masa na svíčkovou!“ a do komentáře napište odpověď na otázku: „Proč se na svíčkovou omáčku dává brusinkový terč?“

Z účastníků, kteří splní všechny podmínky soutěže, vylosujeme výherce, který získá následující cenu:

4 burgery a 1 šťavnatý kousek masa na svíčkovou omáčku

5. Výherci a předání výher
Po ukončení soutěže - 11.9.2022 - bude vylosován výherce. Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Výherce bude o svojí výhře informován zveřejněním svého jména na FB stránce Maso z pastvin. Žádáme, aby organizátorovi zaslal jméno a telefonní číslo za účelem předání výhry.  V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do týdne ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

6. Všeobecné podmínky
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Maso z pastvin v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Osobní údaje, GDPR a souhlas soutěžícího
Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Facebooku a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Dodatek
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet, falešný účet atd.). Případně toho, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Nezaujalo? přečtěte si další novinky...

SOUTĚŽ o naše výrobky!

SOUTĚŽ o naše výrobky!

Soutěžíme o párky, boloňské ragú a chilli con carne

VELKÁ grilovačka 1.6.

VELKÁ grilovačka 1.6.

Zveme velké i malé gurmány na grilovačku 1. června

LEDEN - změna otevírací doby

LEDEN - změna otevírací doby

Leden otevřeno vždy ve středu a pátek.