Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost Maso z pastvin s.r.o., se sídlem Hradové Střimelice 38, Stříbrná Skalice 281 63,  IČO 14222281, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 362275 vedeném u Městského soudu  v Praze. 

Provozujeme e-shop na webových stránkách eshop.masozpastvin.cz 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme  některé osobní údaje a v tomto ohledu tedy vystupujeme jako správce.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

I. Zpracování osobních údajů 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám  sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: 

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • E mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa
 • Případně adresa dodání
 • Případně IČO a DIČ

Účel zpracování? 
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. 

Na základě jakého právního základu? 
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení  opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1rok od naší  poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační  údaje: jméno, příjmení, adresa, e mailová adresa, IP adresa, případně adresa dodání, případně IČO a DIČ, číslo bankovního účtu

Účel zpracování? 
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží, nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky,  případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona  (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). 

Na základě jakého právního základu osobní údaje zpracováváme? 
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm.  c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 
Po dobu plnění naší služby a poté 1rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání  zboží. 

C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou  adresu pro rozesílku našich novinek. 

Účel zpracování? 
Rozesílání našich novinek činíme za účelem dalšího informování o našich službách a zboží. 

Na základě jakého právního základu? 
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační  společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?  
1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit  prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@masozpastvin.cz

II. Příjemci? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které  se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého  628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu  v Praze, oddíl B vložka 25 395) 
 • společnosti podílející se na expedici zboží, např. výdejní místa viz web.
 • společnosti podílející se na expedici plateb (fio banka, česká spořitelna, platební terminály sum up)
         poskytovatel e-mailingové služby
 • Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům: 
 • účetní firmy a daňoví poradci, advokáti

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. A nemáme úmysl tyto údaje předat do třetí země. 

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@masozpastvin.cz  nebo zavolejte na tel. č. 776 145 009. 

IV. Používání souborů cookies 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich  webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými  stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také  zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit  se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie  cookies se nedá zakázat. 
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet  návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám  zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít  to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. 
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další  obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme  pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat  cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých  internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště.  Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si  nastavit užívání jen některých. 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech: 

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet explorer-delete-manage-cookies 
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies 
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/ 
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní  údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,  popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,  požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na  jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu  osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.6.2022